sreda, 21. november 2007

N17 Pisna poročila 01


Spodaj prilagamo poročilo iz delavskih demonstracij in Avtonomnega bloka, ki je bilo objavljeno na spletni strani [A] Infoshop. Poročilo so sestavili člani istoimenskega kolektiva, ki je sodeloval tudi v Avtonomnemu bloku.-----


Množično proti izkoriščanju


Ljubljana - V soboto, 17. novembra 2007, so se v Ljubljani odvile največje demonstracije v zgodovini Slovenije. Na delavskih demonstracijah za višje plače se je zbralo okrog 70.000 ljudi. Delavcem so se pridružili tako upokojenci kot študenti.

Avtonomni blok

Študenti in študentke so se - skupaj z drugimi skupinami - združili v Avtonomni blok, za katerega so podali pobudo v avtonomnem študentskem gibanju Avtonomna tribuna. Že pred samo demonstracijo so se Avtonomnemu bloku pridružile različne skupine: Socialni center ROG, Vstaja lezbosov, feministična pobuda Za socialne pravice vseh in drugi. Namen, tako Avtonomne tribune kot ostalih skupin v Avtonomnemu bloku, je bil mobilizirati mlade in nekoliko manj mlade - študentke in študente, dijake in dijakinje, prekarne in migrantske delavce, brezposelne in druge - ter na ta način izrazati solidarnost z delavskim bojem na ulici. Namen Avtonomnega bloka je bil podpreti delavske zahteve po višjih plačah na eni strani ter odpreti druga vprašanja na drugi strani. Z svojo vsebino in prisotnostjo je obogatil delavski shod ter medgeneracijsko solidarnost konkretno oblikoval na ulicah.

Sodelovanje s sindikati

Že preden je padla odločitev, da se za delavske demonstracije organizira Avtonomni blok, se je začela konstruktivna komunikacija in pozitivno sodelovanje s sindikati. Avtonomna tribuna je najprej sodelovala na predkongresni razpravi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kjer je na temo "Mladi in sindikalizem" pripravila svoj prispevek, pozvala sindikate k sodelovanju in k skupnem naslavljanju pomembnih vprašanj. Razprava je potekala 23. oktobra na Fakulteti za družbene vede in predstavlja prvo pomembno točko v komunikaciji med avtonomnimi študenti in sindikati.

Kmalu za tem je Avtonomna tribuna napisala pismo podpore za napovedane delavske proteste, v katerem so povdarili pomembnost medgeneracijske solidarnosti, boj za višje plače postavili v širši kontekst in napovedali svojo udeležbo na demonstracijah. Omenjeno pismo podpore je bilo objavljeno tudi v posebni številki Delavske enotnosti, ki so jo - posebej za demonstracije - pripravili pri ZSSS.

Konstruktivno sodelovanje in dobra komunikacija s sindikati je potekala tudi v dneh pred in za časa samih demonstracij, ko je bilo potrebno doreči logistične zadeve. Tako v sindikatih kot pri Avtonomni tribuni so bili zelo veseli tega sodelovanja, saj se tako eni kot drugi zavedajo, da je sodelovanje študentov in delavcev zelo pomembno, kar nas učijo tudi zgodovinske izkušnje. V obeh skupinah so prepričani, da se sodelovenje po koncu demonstracij ni končalo, oziroma da je to šele začetek skupnega boja.

Priprave in mobilizacija

Priprave za Avtonomni blok so se začele že dva tedna pred demonstracijami, ko so aktivisti in aktivistke Avtonomne tribune začeli kreirati vsebino in materiale za demonstracije. Vzpostavljene so bile tri delovne skupine, ki so se ukvarjale z vsebinskimi vprašanji - o družbeni situaciji v kapitalizmu, o študentskih problematikah in o državnem nadzoru in represiji. K vsebini Avtonomnega bloka so kasneje svoje dodali še aktivisti Socialnega centra, ki so odprli vprašanje migracij in prekarnega dela ter vprašanje javnih in zasebnih prostorov ter policijske in privatno-varnostne represije. Svoje pa so dodali še v feministični pobudi Za socialne pravice vseh in pobudi lezbijčne skupnosti Vstaja lezbosov. V Avtonomnem bloku so sodelovali tudi nekateri predstavniki Študentske organizacije Slovenije.

Vzporedno s pripravami na demonstracije, se je začela tudi mobilizacija za Avtonomni blok. Po Ljubljani in številnih drugih mestih se je polepilo na tisoče plakatov in razdelilo na tisoče letakov, ki so spodbujali ljudi, da se samo-organizirajo in pridružijo Avtonomnemu bloku.

Avtonomna tribuna se je posvetila predvsem mobilizaciji študentov, saj so mnenja, da so študentska vprašanja tesno povezana z delavskimi vprašanji ter da je potrebno, glede na slabo situacijo in negotovo prihodnost obeh skupin, naše boje povezati. V tej maniri so bile organizirane nekatere mobilizacijske akcije na fakultetah in v študenstkih domovih. Na Fakulteti za družbene vede se je razobesilo [1] velik transparent "Tovarne delavcem, univerze študentom! Ker nismo blago! Vsi na demonstracije!", ki je na stavbi visel vse do demonstracij. Podoben transparent "Brez upora ni obstoja! Vsi na ulice!" se je istega dne izobesil tudi v študentskem naselju Rožna dolina, dan pred demonstracijo pa so svojo solidarnost z delavci izrazili tudi na Filozofski fakulteti, kjer so prav tako izobesili velik in dobro viden transparent. Sočasno so potekale še druge mobilizacijske akcije v študentskih domovih in na fakultetah [2].

N17

Zbirno mesto Avtonomnega bloka je bil Trg OF pri Železniški postaji ob 9:30 [3]. Kmalu se je na mestu zbralo nekaj sto ljudi, ki so s seboj prinesli številne transparente, napise in zastave. Soundsystem iz Tovarne ROG je jutranje vzdušje popestril z divjo revolucionarno glasbo. Na zbirnem mestu Avtonomnega bloka je bila postavljena tudi "infomiza", na kateri se je dalo dobiti časopis Delavska enostnost, časopis Avtonomna tribuna (ki so ga pripravili posebno za to priložnost), časopis ŠOVA ter nekatere druge materiale.

Ob 10:00 se je program Avtonomnega bloka začel s pozdravnim nagovorom in govori različnih skupin [4], ki so sodelovale v Avtonomnemu bloku. Na začetku je bila prebrana skupna izjava Avtonomnega bloka "Naš prostor, naš čas, naš boj!", za tem pa so se zvrstili govorci Avtonomne tribune (pismo podpore za delavske proteste, prispevek k razpravi o družbeni situaciji v kapitalizmu ter prispevek o študentskih problematikah), inicijative Vstaja lezbosov, feministične pobude Za socialne pravice vseh ter Socialnega centra. Na koncu so svoje pozdrave in solidarnost izrazili še udeleženci Avtonomnega bloka iz tujine - predstavnik anarhistične skupine Germinal, ki je del FAI (Federacija anarhistov Italije), član Anarho-sindikalistične inicijative iz Srbije, ki je del Mednarodnega delavskega združenja in ki je angažirana tudi na področju aktualnih študentskih protestov v Srbiji. Svoje pa so za konec dodali še tovariši iz Avstrije.

Ob 10:45 se je Avtonomni blok, ki je štel okrog 500 ljudi, podal na ulice [5 6]. Preko železniške postaje [7] proti zbirnemu mestu uradnih delavskih demonstracij. Povorka je bila pisana in glasna. V oči so padali številni transparenti in table z napisi, akcijo pa so popestrile še številne zastave - od črno-rdečih anarhističnih in anarho-feminističnih do mirovniških in klasično rdečih. Ves čas pohoda so se vzklikali številni slogani in podajala številna sporočila.

Na dunajski cesti pri Plavi laguni se je Avtonomni blok z vzklikanjem "Solidarnost!" združil z delavci, ki so Avtonomni blok pozdravili čustveno in glasno. To je bil zelo dober moment demonstracij, saj se je vzpostavila prva komunikacija z delavskimi protestniki.

Avtonomni blok je nato znotraj množične delavske povorke korakal po Dunajski cesti proti Kongresnemu trgu. V tem času so se razdeljevali časopisi Avtonomna tribuna, vzklikali različni slogani in prepevale različne pesmi. Mnogokrat smo slišali pričakovane "Tako v tovarnah kot na univerzi - proti diktaturi kapitala" , "Kdor seje bedo, žanje bes!" , "Pravice so izborjene, ne podeljene!" [8] in nekoliko manj pričakovane ter bolj radikalne "Razlastimo kapitaliste!" [9] in "Kaj bomo jedli - svinje bogate!". Slišali pa smo tudi prepevanje Internacionale in dobro poznane Bandiera rossa [10].

Na Slovenski cesti je Avtonomni blok pozdravil pobudo "Enotna fronta", ki je iz stanovanja razobesila transparent, delila letake in z glasbo pozdravljala protestnike [11].

Na Kongresnem trgu so se demonstracije zaključile z govori predstavnikov sindikatov, upokojencev in študentov. Avtonomni blok je sočasno v svoji povorki ponovil nekatere govore in razdelil 10.000 kopij svojega časopisa.

Množične demonstracije so še enkrat pokazale, da današnji sistem socialno izključuje veliko število ljudi, in da to ljudje čutijo. Množično smo se uprli vse večjemu izkoriščanju in zahtevali boljši jutri. Pokazalo se je, da nas je veliko, ki mislimo, da pot, ki je začrtana za prihodnost ni dobra ter da nam ni vseeno v kakšni družbi živimo. Avtonomni blok je - s svojo vsebino in prisotnostjo - medgeneracijski solidarnosti dodal kredibilnost in napovedal nadaljevanje boja proti neoliberalnemu kapitalizmu in podrejanju vseh sfer družbenega življenja diktatu trga.

-----
Več informacij o Avtonomnemu bloku najdeš na:
N17 Avtonomni blok

Video in foto poročila iz demonstracij najdeš na:
N17 Poročila

Predhodne in sorodne zgodbe na [A] Infoshop:
Delavci
Študenti
Avtonomna tribuna

-----
[A] Infoshop je socialni (in spletni) prostor za raziskovanje in razvijanje teorije in prakse anarhističnih gibanj.

Več najdeš na:
http://a-infoshop.blogspot.com

Ni komentarjev: